Avainluvut (IFRS)

 

  2016 2015 2014
Liikevaihto, MEUR 101,0 84,6 80,1
Liikevoitto, MEUR 5,9 -2,0 -0,7
Liiketulos, % liikevaihdosta 5,8 -2,4 -0,9
Tilikauden tulos, MEUR 3,3 -3,7 1,8
Sijoitetun pääoman tuotto, % 22,6 -6,0 12,1
IAS19 oikaistu omavaraisuusaste, % 22,1 12,8 21,1
IAS19 oikaistu velkaantumisaste, % 119,8 401,9 202,5
Oma pääoma/osake, euroa 1,28 0,98 1,59
Tulos/osake, euroa 0,55 -0,62 0,30