Osakevaihdot

 

Osakevaihto on päättynyt 30.3.2017

Neo Industrialin osakekirjat muunnettiin arvo-osuuksiksi 29.11.1997. Osakkeenomistajia, jotka ovat omistaneet painettuja osakekirjoja, on pyydetty vaihtamaan ne arvo-osuuksiksi. Siihen asti osakkeet säilytetään yhtiön yhteistilillä. Osakevaihto on koskenut seuraavia osakkeita:

• Metsämarkka B-osakekirjat, jotka on päivätty 1.2.1996 tai sen jälkeen
• Metsä-Pohja -nimisen yhtiön osakkeet, jotka pitää ensin vaihtaa yhtiössä
  Metsämarkka-osakkeiksi.
• Lännen Metsä B-osakekirjat, jotka on päivätty 17.8.1994 tai sen jälkeen.
• Sijoitus Forestia A-osakekirjat, jotka on päivätty 9.8.1989 tai sen jälkeen.

Neo Industrial Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 30.3.2017 yhtiön yhteistilillä olevien osakkeiden ja niihin liittyvien oikeuksien menettämisestä. Osakkeiden jälkivaihtovaatimuksia, jotka on esitetty myöhemmin kuin 30.3.2017 klo 14.00, ei yhtiökokouksen päätöksen mukaan ole hyväksytty eikä enää hyväksytä. Tämän perusteella Neo Industrialin yhteistililtä on siirretty 106 443 osaketta yhtiön omalle arvo-osuustilille.