Strategia
 

Neo Industrialin strategia on investoida pitkäaikaisesti teollisuusyrityksiin. Teollisten sijoitusten tavoitteena on kohdeyrityksiä kehittämällä nostaa sijoitetun pääoman tuottotasoa. Tuottoa tavoitellaan sekä osinkovirran että arvonnousun kautta.   

Investointistrategian tavoitteet

  • parantaa Neon kannattavuutta onnistuneilla investoinneilla
  • kasvattaa osakkeen arvoa ja lisätä osakkeen vaihdettavuutta pörssissä

Investoinnit tehdään 

  • teollisuusyrityksiin, jotka valmistavat lopputuotteita tai puolivalmisteita
  • teollisuusyrityksiin, joiden toiminnallinen logiikka on yhtenevä aikaisempien sijoitusten kanssa ja mahdollistaa synergiaetuja mm. myynnissä ja markkinoinnissa sekä jakelussa jo ostettujen yritysten kanssa
  • teollisuusyrityksiin, joilla on merkittävä kasvupotentiaali omalla toimialallaan

Exit-strategia 

  • investoinnit ovat pitkäaikaisia ja niistä irtaannutaan vasta siinä vaiheessa kun Neo ei enää pysty lisäämään kyseisen yrityksen arvoa