Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Toimitusjohtaja

Hallituksen valitsema toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta järjestämisestä. Toimitusjohtaja johtaa yhtiön sijoitustoimintaa.

Johdon organisaatio

Yhtiön toimitusjohtaja on Ralf Sohlström. Johtoryhmään kuuluu toimitusjohtajan lisäksi talousjohtaja Sari Tulander.
Johtoryhmän jäsenet on esitelty Konsernijohto-sivulla.