Valtuutukset

 

Yhtiökokous valtuutti 9.4.2015 hallituksen päättämään:

  • omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla (lisätietoa) ja
  • osakkeiden ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta (lisätietoa).