Neo Industrial lyhyesti

Neo Industrial Oyj on sijoitusyhtiö, jonka strategia on investoida teollista liiketoimintaa harjoittaviin ja keskenään synergiaetuja tarjoaviin yrityksiin. Tavoitteena on aktiivisen omistajuuden avulla kehittää ostettuja yrityksiä ja luoda niihin lisää arvoa. Tuottoa sijoitukselle syntyy osinkona ja arvonnousuna. Neo Industrialin B-osake noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:ssä. 

Sijoitus Neo Industrialin osakkeeseen on hyvä tapa omistaa kiinnostavia, kasvuvoimaisia ja arvonlisäyspotentiaalia omaavia listaamattomia yrityksiä.

Neo Industrial Oyj:n B-osake noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:ssä.