Reka Industrial Oyj noudattaa NASDAQ Helsinki Oy:n sisäpiiriohjeita. Yhtiöllä on myös oma sisäpiiriohjeistuksensa.

Yhtiön pysyvään sisäpiiriin kuuluvat Suomen arvopaperimarkkinalain mukaisesti asemansa perusteella hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, johtoryhmän jäsenet sekä tilintarkastaja.Yhtiö ylläpitää julkisen sisäpiirirekisterin lisäksi pysyvää yrityskohtaista sisäpiirirekisteriä sekä hankekohtaista sisäpiirirekisteriä. Yhtiön palveluksessa olevat henkilöt, jotka asemansa tai tehtäviensä johdosta saavat säännöllisesti sisäpiirintietoa, muodostavat yhtiön pysyvän yrityskohtaisen sisäpiirin. Hankekohtaiseen sisäpiiriin kuuluvat henkilöt, jotka työn tai muun sopimuksen perusteella työskentelevät yhtiölle ja saavat hanketta koskevaa sisäpiiritietoa.

Pysyvät sisäpiiriläiset eivät saa käydä kauppaa yhtiön osakkeilla katsauskauden päättymisen ja osavuosikatsauksen julkistamisen välisenä aikana. Hankekohtaisten sisäpiiriläisten kaupankäynti yhtiön osakkeilla on kielletty hankkeen raukeamiseen tai julkistamiseen saakka. 

Reka Industrialin sisäpiirirekisterin ylläpito tapahtuu toimitusjohtajan valvonnassa.