Alla mainitut analyytikot seuraavat Reka Industrialia

 

Petri Gostowski

  Petri Gostowski

    +358 40 821 5982
    petri.gostowski@inderes.fi

 

 

Analyytikkojen mielipiteet, arviot ja ennusteet, jotka liittyvät Reka Industrialin toimintaan ja taloudelliseen kehitykseen, ovat analyytikkojen omia, eivätkä ne edusta tai heijasta yhtiön tai sen johdon omia mielipiteitä, arvioita tai ennusteita.