Toimitusjohtaja Jukka Poutanen:

(Julkistettu osavuosikatsauksen (Q1 ja Q3) yhteydessä 21.10.2021)

jukka poutanen

Tammi-syyskuussa liikevaihto kasvoi merkittävästi sekä kaapeli- että kumitoimialalla. Käyttökatetta on pystytty parantamaan toimialojen hankinta- ja toimituskykyhaasteista huolimatta. 

Kaapelitoimialalla olemme onnistuneet palvelemaan asiakkaitamme luotettavasti jatkuvista hankintahaasteista huolimatta. Tämä näkyy liikevaihdon kasvun lisäksi kaapelitoimialan käyttökatteen kehityksessä. Tammi-syyskuussa liikevaihto kasvoi merkittävästi. Kaapelitoimialan liikevaihdon kasvusta noin puolet selittyy metallien hintojen nousulla.

Kohonneiden metallihintojen vaikutus varaston arvoon sekä metalli- ja valuuttasuojausten nettovaikutus tukivat kaapelitoimialan käyttökatetta noin 0,3 miljoonalla eurolla kompensoiden voimakkaasti ja ennennäkemättömän nopeasti kohonneita hankintakustannuksia, jotka voidaan siirtää vasta viiveellä asiakashintoihin.

Kumitoimialalla asiakkaiden tilausmäärät ovat kasvaneet voimakkaasti. Puolan tuotannon henkilöstön vaihtuvuus on ollut suurta ja tuotantomäärien riittävä lisääminen ei ole onnistunut. Ylitöistä ja vuokratyövoimasta huolimatta toimituskykymme on ollut huono erityisesti Puolan letkutuotannon osalta. Toimituskykyongelmat ja ylimääräiset kulut rasittavat käyttökatetta. Pääpaino korjaavissa toimenpiteissä on nyt letkutuotannon tuotantokapasiteetin nostossa sekä tuotantoprosessin tehostamisessa. Muutokset tuotannossa parantavat myös henkilöstötilannetta. Priorisoidut toimenpiteet valmistuvat pääosin vuoden 2022 ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Kaapelitoimiala on tehnyt päätöksen kasvattaa tuotantoalaa Riihimäen tehtaalla. Lisätila tulee käyttöön vuoden 2023 puolivälissä. 

Kysyntätilanne on molemmilla toimialoilla hyvä. COVID-19 ja hankintaketjun logistiikka ovat vaatineet paljon ponnisteluja materiaalitoimitusten varmistamiseen. Materiaalihinnat ja logistiikkakustannukset ovat jatkaneet nousuaan voimakkaasti.

Kaapelitoimialan pohjoismainen markkina on kasvussa ja sen odotetaan kasvavan myös lähivuosina. Markkinaosuutemme Suomessa on vahva ja tavoittelemme markkinaosuuden kasvua muissa Pohjoismaissa.

Kumitoimialalla on valikoiduissa markkinasegmenteissään vahva asema. Etenkin keltaisissa koneissa (construction equipment) markkinaosuus kasvaa edelleen. Kyselyt kuorma-autoteollisuudessa ovat kasvaneet aiemmasta.

Green Bond rahoitettavia hankkeita on viety eteenpäin ja uusia on työstettävänä. Panostuksia on kaapelitoimialalla laitettu etenkin tuulivoimaan ja energiakulutuksen vähentämiseen liittyviin kohteisiin. Kumitoimialalla työstetään parhaillaan asiakkaiden kanssa prototyyppejä ja esisarjoja tuotteista, joita tarvitaan sähköllä toimiviin hyötyajoneuvoihin. Näihin liittyvät volyymitoimitukset alkavat vuonna 2023.

Lue osavuosikatsaus tästä: Reka Industrial Oyj: Kannattavassa kasvussa