Toimitusjohtaja Jukka Poutanen:

(Julkistettu osavuosikatsaustiedotteen Q1-Q3 yhteydessä 20.10.2022)

jukka poutanen

Liikevaihto kasvoi sekä kaapeli- että kumitoimialalla. Kaapelitoimialan liikevaihdon kasvusta noin 40 % selittyy metallien hintojen nousulla. Kumitoimialan syyskuun liikevaihto 3,0 miljoonaa euroa oli Reka Kumin historian suurin. 

Energian hinnan nousu ja saatavuus eivät toistaiseksi ole vaikuttaneet yhtiön markkinakysyntään. Tuulivoimarakentamisen uskotaan edelleen kiihtyvän.

Voimakkaasti nousseet hankintahinnat, maailmanlaajuinen materiaalipula ja logistiikkahaasteet ovat vaatineet suurempia varastoja saatavuuden varmistamiseksi ja toimitusvarmuuden takaamiseksi asiakkaille. Kohonneiden hankintakustannusten siirrossa asiakashintoihin on edelleen selkeä viive molemmilla toimialoilla.

Tammi-syyskuussa 2022 metallihintojen vaikutus varaston arvoon sekä metalli- ja valuuttasuojausten nettovaikutus kaapelitoimialan käyttökatteeseen oli noin -0,9 miljoonaa euroa.

Molemmilla toimialoilla on ollut hankinta- ja toimituskykyhaasteita. COVID-19 ja hankintaketjun logistiikka ovat vaatineet paljon ponnisteluja materiaalitoimitusten varmistamiseksi.

Kaapelitoimiala on onnistunut palvelemaan asiakkaitamme luotettavasti jatkuvista hankintahaasteista huolimatta. Kumitoimialan Puolan letkutuotannon toimituskyky oli alkuvuoden heikko. Vaikka toimitusmäärät ovat kasvaneet selvästi, on letkutuotannon toimituskyvyssä ollut vielä ongelmia.

Pääpaino Puolan letkutuotannon korjaavissa toimenpiteissä on letkutuotannon tuotantokapasiteetin nosto sekä tuotantoprosessin tehostaminen. Tehdyt muutokset näkyvät jo toimitusmäärien kasvussa, vaikka henkilöstötilanne on pysynyt haasteellisena. Vuokratyövoiman osuutta on kasvatettu.

Panostukset vaihto-omaisuuteen näkyvät katsauskauden (tammi-syyskuu) liiketoiminnan kassavirrassa, joka oli 2,6 miljoonaa euroa.

Kysyntätilanne on molemmilla toimialoilla hyvä. Kaapelitoimialan pohjoismainen markkina on kasvussa ja sen odotetaan kasvavan myös lähivuosina. Kaapelitoimialan markkinaosuus Suomessa on vahva ja tavoittelemme markkinaosuuden kasvua muissa Pohjoismaissa. Kumitoimialalla on valikoiduissa markkinasegmenteissään vahva asema. Tilausmäärät ovat jatkaneet kasvuaan.

Panostuksia on kaapelitoimialalla laitettu etenkin tuulivoimaan ja energiakulutuksen vähentämiseen liittyviin kohteisiin. Kumitoimialalla työstetään parhaillaan asiakkaiden kanssa prototyyppejä ja esisarjoja tuotteista, joita tarvitaan sähköllä toimiviin hyötyajoneuvoihin. Näihin liittyvät volyymitoimitukset alkavat vuonna 2023.

Green Bond -joukkovelkakirjalainalla rahoitettavia hankkeita on viety eteenpäin ja uusia on työstettävänä. Sijoittajakirje julkaistiin maaliskuussa 2022.


Lue liiketoimintakatsaustiedote kokonaisuudessaan täältä: Reka Industrial Oyj: Kannattavaa kasvua