Toimitusjohtaja Jukka Poutanen:

(Julkistettu tilinpäätöstiedotteen yhteydessä 24.2.2022)

jukka poutanen

Liikevaihto kasvoi merkittävästi sekä kaapeli- että kumitoimialalla. Kaapelitoimialan liikevaihdon kasvusta noin 60 % selittyy metallien hintojen nousulla. Kumitoimialalla asiakkaiden tilausmäärät kasvoivat voimakkaasti. Reka Kumi hankittiin kesäkuun lopussa 2020 ja siten kumitoimialan luvut on huomioitu 1.7.2020 alkaen.

Reka Kaapelin myös loppuvuoden hyvän toimituskyvyn ansiosta konsernin käyttökate viimeisellä neljänneksellä kehittyi vahvasti ja vuoden 2021 käyttökate kasvoi 11,3 miljoonaan euroon edellisvuoden 9,4 miljoonasta eurosta.  Tämä on kelpo saavutus, sillä kohonneiden hankintakustannusten siirrossa asiakashintoihin on edelleen selkeä viive molemmilla toimialoilla.

Kohonneiden metallihintojen vaikutus varaston arvoon sekä metalli- ja valuuttasuojausten nettovaikutus tukivat kaapelitoimialan käyttökatetta noin 0,5 miljoonalla eurolla kompensoiden voimakkaasti ja ennennäkemättömän nopeasti kohonneita hankintakustannuksia, jotka voidaan siirtää vasta viiveellä asiakashintoihin.

Molemmilla toimialoilla on ollut hankinta- ja toimituskykyhaasteita. COVID-19 ja hankintaketjun logistiikka ovat vaatineet paljon ponnisteluja materiaalitoimitusten varmistamiseen. Materiaalihinnat ja logistiikkakustannukset ovat jatkaneet nousuaan.

Kaapelitoimiala on onnistunut palvelemaan asiakkaitamme luotettavasti jatkuvista hankintahaasteista huolimatta.

Kumitoimialan Puolan tuotannon henkilöstön vaihtuvuus on ollut suurta ja tuotantomäärien riittävä lisääminen ei onnistunut. Ylitöistä ja vuokratyövoimasta huolimatta toimituskykymme on ollut huono erityisesti Puolan letkutuotannon osalta. Pääpaino korjaavissa toimenpiteissä on letkutuotannon tuotantokapasiteetin nostossa sekä tuotantoprosessin tehostamisessa. Muutokset tuotannossa parantavat myös henkilöstötilannetta. Priorisoidut toimenpiteet valmistuvat vaiheittain tammi- toukokuun aikana.

Kaapelitoimiala on tehnyt päätöksen kasvattaa tuotantoalaa Riihimäen tehtaalla. Reka Kaapelin lisätila tulee käyttöön vuoden 2023 puolivälissä. Kumitoimialan lisätila Puolassa saadaan tämänhetkisen tiedon mukaan käyttöön huhtikuun 2022 alussa.

Liiketoiminnan kassavirta oli selkeästi positiivinen. Tämä mahdollisti myös maksuaikatauluja nopeampia lainojen lyhennyksiä.

Kysyntätilanne on molemmilla toimialoilla hyvä. Kaapelitoimialan pohjoismainen markkina on kasvussa ja sen odotetaan kasvavan myös lähivuosina. Kaapelitoimialan markkinaosuus Suomessa on vahva ja tavoittelemme markkinaosuuden kasvua muissa Pohjoismaissa.

Kumitoimialalla on valikoiduissa markkinasegmenteissään vahva asema. Tilausmäärät ovat jatkaneet kasvuaan. Etenkin keltaisissa koneissa (construction equipment) markkinaosuus kasvaa edelleen. Kyselyt kuorma-autoteollisuudessa ovat kasvaneet aiemmasta.

Green Bond -joukkovelkakirjalainalla rahoitettavia hankkeita on viety eteenpäin ja uusia on työstettävänä. Panostuksia on kaapelitoimialalla laitettu etenkin tuulivoimaan ja energiakulutuksen vähentämiseen liittyviin kohteisiin. Kumitoimialalla työstetään parhaillaan asiakkaiden kanssa prototyyppejä ja esisarjoja tuotteista, joita tarvitaan sähköllä toimiviin hyötyajoneuvoihin. Näihin liittyvät volyymitoimitukset alkavat vuonna 2023.


Lue tilinpäätöstiedote tästä: Reka Industrial Oyj: Kannattavaa kasvua