Voimakkaasti kasvava ja kehittyvä kaapelitoimiala

Reka Industrialin portfolioon kuuluva kaapelitoimiala kasvaa ja kehittyy ja sen kasvua tukevat globaalit megatrendit, kuten digitalisaatio, yhteiskunnan sähköistyminen sekä energiatehokkuuden lisääntyminen ja uusiutuvan energian tarpeen kasvu.

Sähkön rooli jokapäiväisessä elämässä kasvaa. Hajautettu energiantuotanto ja säänkestävä sähkönjakelu vaikuttavat ratkaisevasti yhteiskunnan kehittymiseen, infrastruktuurin rakentamiseen sekä ihmisten turvallisuuteen ja hyvinvointiin.

Omistamme kaapelituotteita ja -ratkaisuja suunnittelevan ja valmistavan Reka Kaapelin. Yhtiö kehittää pohjoisiin olosuhteisiin sopivia, laadukkaita ja pitkäikäisiä sähköistysratkaisuja ympäristönäkökohdat huomioiden. Yhtiön tuotanto keskittyy puolivalmisteisiin ja teollisiin lopputuotteisiin.

Tavoitteenamme on parantaa kaapeliliiketoimintamme kannattavuutta ja kilpailukykyä sekä vahvistaa markkina-asemaamme erityisesti Pohjoismaissa