Yhtiökokous valtuutti 8.4.2021 hallituksen päättämää

  1. Omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla (lisätietoa)
  2. Hallituksen jäsenten määrästä ja valinnasta (lisätietoa)